Anja Terlouw

Anja Terlouw

Anja Terlouw

Aandachtsgebieden zijn: depressie, angst, relatie- en werkproblematiek, identiteitsproblemen en trauma waarbij vragen over het geloof altijd ter sprake kunnen komenwww.praktijkterlouw.nl

Anja Terlouw is gezondheidszorgpsycholoog BIG (49910923225). Zij geeft relatietherapie (EFT en Contextuele therapie), traumabehandeling (EMDR), Cognitieve gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie.

Anja heeft Arbeids- en Organisatiepsychologie gestudeerd aan de Open Universiteit en is in 2004 afgestudeerd. Daarna heeft vooral in de eerste lijn gewerkt met kortdurende behandeling, met een breed scala aan psychische problematiek. Tussendoor heeft ze ruim 7 jaar in Afrika als psycholoog gewerkt en veel ervaring opgedaan met problemen waar expats en humanitaire werkers tegenaan lopen, interculturele problematiek en trauma. Therapie kan ook in het Engels.

Anja werkt op dinsdag en donderdag in haar eigen praktijk in Gorinchem en in overleg ook op andere dagen. Zij heeft geen contracten met zorgverzekeraars, maar meestal worden de gesprekken grotendeels vergoed vanuit de Basis-GGZ. Meer informatie is te vinden op haar website: