Angst

Angst is onderdeel van ons waarschuwingssysteem. Meestal helpt dit om ons in leven te houden. Wanneer dit waarschuwingsysteem te sterk, te vaak of te snel reageert en dit je hindert of het sociale leven verstoort, spreken we van een angststoornis.

Er zijn twee belangrijke uitingsvormen:
Paniekreacties
•Piekeren

Er zijn in het meestgebruikte diagnostische systeem (DSM-IV) 10 groepen angststoornissen.

•Acute stress-stoornis
•Agorafobie (zonder geschiedenis van de paniekstoornis)
•Angststoornis door een somatische aandoening
•Gegeneraliseerde angststoornis
•Obsessief-compulsieve stoornis
•Paniekstoornis (met of zonder agorafobie)
•Posttraumatische stress-stoornis
•Specifieke fobie
•Sociale fobie
•Angststoornis door alcohol of drugs

Er zijn verschillende therapieën voor angststoornissen. Meestal horen daar gecontroleerde en veilige oefeningen bij om rechtstreeks of indirect 'op de angst af te gaan'. Soms kan medicatie daarbij een steun in de rug zijn.

Bemoediging
"Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij ... en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. ... Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan."

(Hebreeen 2:14-18)