Burnout / Overspannen

Burnout is een psychische aandoening met als belangrijkste kenmerk extreme en aanhoudende vermoeidheid. Overspannenheid en burnout liggen in elkaars verlengde. In het algemeen is het zo dat overspannenheid een milde vorm of voorloper is van burnout. Uiteindelijk maakt het voor de aanpak niet uit welke term gebruikt wordt.

Zo’n 16% procent van de Nederlandse werknemers lijdt aan milde klachten van burnout en bij 4% zijn de klachten ernstig. Veel mensen herstellen volledig van een ernstige burnout binnen 6 maanden. Dat betekent dat ze geen klachten meer hebben en weer volledig aan het werk zijn. Goede begeleiding bij energieopbouw en werkhervatting kan dit proces enorm versnellen.


 

Spreuk
"Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen."

(Salomo in Prediker 1:8; Zou hij burnout gekend hebben?)