Burnout

Burnout

De term burnout wordt meestal gebruikt voor een psychische èn lichamelijke toestand van ernstige uitputting. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen matige, ernstige en zeer ernstige burnout, afhankelijk van hoeveel klachten er zijn, en hoe heftig. Vrijwel altijd gaat het om éen tot meerdere jaren van pittige overbelasting van lichaam en psyche.

Burn out raken kan iedereen overkomen. Sommige gebeurtenissen of persoonlijke eigenschappen maken het risico erop groter. Er zijn meestal meerdere oorzaken tegelijkertijd: grote moeite met ‘nee’ zeggen (of bijna altijd ‘ja’…), aanzienlijke spanningen op het werk, en ook (zeer) belastende omstandigheden in de privé situatie. Een eerste stap naar herstel is het toegeven aan je klachten en erkennen dat het niet meer gaat. Dat is vaak lastig en kan allerlei (schuld)gevoelens oproepen maar is wel heel belangrijk. Belangrijke elementen bij psychologische behandeling zijn tot rust komen, minder doen dan je denkt dat je aankunt, je gedachten beïnvloeden, leren aanvoelen van zachte(re) signalen van lichaam en psyche dat er iets niet prettig is, leren ‘nee’ zeggen (of erop terugkomen), omgaan met (pittige) meningsverschillen, en hobby’s weer oppakken of gaan ontdekken. Ook begeleiding bij reintegratie op werk is een belangrijk onderdeel. Het is mogelijk om uiteindelijk weer volledig te herstellen.

Meer lezen?

www.thuisarts.nl/overspannen/ik-heb-burn-out

Spreuk
“Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen.”
(Salomo in Prediker 1:8; Zou hij burnout gekend hebben?)