Depressie

Hoe herken je een depressie?

Bij een depressie lijkt het wel alsof het 'voelen' is uitgeput.
In de meest gangbare diagnostisch systeem (DSM-IV) wordt depressie bij volwassenen alsvolgt beschreven:

 • Een gedeprimeerde stemming

 • Verlies van belangstelling of genoegen


Het volstaat om één van deze symptomen te hebben indien het gepaard gaat met minstens vier van de volgende symptomen:

 • Gevoel van overweldigende droefheid of vrees, of het onvermogen om emotie te voelen.
 • Duidelijke daling van belangstelling in aangename activiteiten.
 • Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies. 
 • Verstoord slaappatroon of slapeloosheid of meer slapen dan normaal.
 • Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal.
 • Zowel geestelijk als fysieke moeheid.
 • Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees.
 • Verminderd zelfrespect.
 • Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen.
 • Het denken over dood of zelfmoord.


Bij kinderen is depressie moeilijker vast te stellen dan bij volwassenen.
Er zijn verschillende soorten stemminstoornissen naast depressie in engere zin.
De meeste depressies zijn goed te behandelen. Vaak is een combinatie van medicijnen en gesprekken de aangewezen weg. 

 

"Beter is een hand vol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind."

(Salomo in Prediker 4:6)