Identiteit en persoonlijkheid

Identiteit en persoonlijkheid

Mensen die te maken hebben met terugkerende spanning of conflicten in relaties, aanhoudende gevoelens van leegte, depressie of angst, kunnen een persoonlijkheidsprobleem hebben. Deze problemen doen zich dan zowel thuis als ergens anders voor, bijvoorbeeld ook op het werk.

De vertrouwde, op overlevingsgerichte patronen zijn helaas vaak sterker dan het gedrag wat echt goed voor je is. Dat geldt voor iedereen, maar wanneer de deze patronen diep in de persoonlijkheid verankerd zijn, brengt dat veel narigheid met zich mee.

Deze problemen worden in het meest gebruikte diagnostische systeem (DSM 5) ondergebracht in verschillende clusters: A waarin problemen met het realiteitsbesef voorop staan, B waarin problemen met relaties voorop staan en C waarin problemen met angst voorop staan.

Het is niet in alle gevallen duidelijk wat de oorzaak is. Soms is de combinatie van aanleg en de ervaringen in de (vroege) jeugd de aanleiding tot scheefgroei. Een problematische (vroege) gehechtheid en jeugdtrauma’s komen vaak voor.

Er zijn verschillende behandelingen waarvan vastgesteld is dat ze de structuur van de persoonlijkheid gunstig kunnen beïnvloeden, onder andere schemagerichte therapie en op mentalisatie gerichte therapie.

Als er inderdaad sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, heeft iemand last van hardnekkige, ingesleten patronen, die de nodige tijd vragen voor verandering. Deze klachten worden daarom behandeld in de specialistische ggz. U kunt hiervoor een verwijzing vragen bij uw huisarts.

Meer lezen? www.thuisarts.nl/persoonlijkheidsstoornis/ik-heb-persoonlijkheidsstoornis

Bemoediging
“… niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. …”
(David in Psalm 131)