Identiteitsversterkende psychotherapiegroep

Vanaf september 2019 start er in Uithoorn een identiteitsversterkende psychotherapiegroep. Misschien is deze groep iets voor u? 


De groep is bedoeld voor mensen die meer in verbinding willen staan met zichzelf en de mensen om hen heen. Het kunnen stellen en handhaven van gezonde grenzen is daarbij een belangrijk thema. Elke deelnemer heeft op zijn of haar eigen manier moeite met bevredigende nabije relaties. Tijdens de groepssessies is veel ruimte om hiermee te oefenen en nieuwe ervaringen op te doen. Het groepsproces staat daarbij centraal.
De groep wordt begeleid door twee therapeuten. Rens Filius is psychotherapeut en GZ-psycholoog. Hendrien van de Koot is GZ-psycholoog en in opleiding tot psychotherapeut.
U komt in aanmerking voor deze groep:

 • Als u gemotiveerd bent om ongeveer een jaar lang in uzelf en in de kwaliteit van uw relaties te investeren
 • Als u eens per twee weken aanwezig kunt zijn op woensdag van 16:30 – 18:00 uur
 • Als u bereid bent om actief deel te nemen aan het groepsproces en hierbij een persoonlijke inbreng te hebben
 • Als u naar uw eigen aandeel kunt kijken en openstaat voor de feedback van anderen
 • Als u voldoende ruimte hebt in uw leven om met uzelf aan de slag te gaan. Wanneer u bijvoorbeeld een volle agenda hebt, of op een andere manier erg onder druk staat, is dit wellicht niet het juiste moment.
 • Als u christen bent, of de christelijke identiteit van de groep wilt respecteren

Hieronder nog enkele praktische punten:
 • Locatie: Eliagg in Uithoorn, Ondernemingsweg 230
 • Start: woensdag 4 september 2019
 • Dag en tijd: eens per twee weken op woensdag van 16:30 – 18:00 uur (uitgezonderd de schoolvakanties van regio midden en noord). Aanwezigheid is verplicht.
 • Mogelijkheid voor nieuwe instroom: 5 februari 2020. Dit is onder voorbehoud.
 • Duur: 20 groepssessies en individueel een intakegesprek, een tussenevaluatie en een eindevaluatie
 • Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers
 • Bekostiging: door de zorgverzekeraar vanuit de generalistische basis GGZ, of op eigen kosten (995 euro). Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig en dient er een DSM 5 diagnose gesteld te kunnen worden


U kunt zich voor de groep aanmelden door een e-mail te sturen naar Hendrien van de Koot (hvdkoot@eliagg.nl), waarin u uw naam, telefoonnummer en geboortedatum vermeldt. Ook dient u kort uw motivatie voor deelname te beschrijven. We zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.