Psychotherapiegroep

Psychotherapiegroep

In Uithoorn draait een identiteitsversterkende psychotherapiegroep. Misschien is deze groep iets voor u?

De groep is bedoeld voor mensen die meer in verbinding willen staan met zichzelf en de mensen om hen heen. Elke deelnemer heeft op zijn of haar eigen manier moeite om bevredigende nabije relaties te onderhouden.

De groep is procesgericht. Dit betekent dat we stilstaan bij wat anderen bij u oproepen, wat u bij anderen oproept en wat er vervolgens in de reactie op elkaar gebeurt. Zo krijgt u de mogelijkheid uzelf beter te gaan begrijpen. In een therapiegroep gebeuren meestal dingen in het contact met anderen die vergelijkbaar zijn met het gewone leven. Iedereen neemt namelijk zijn persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen mee. De groep zorgt voor herkenning en de ervaring is dat je veel voor elkaar kunt betekenen.

De groep wordt begeleid door twee therapeuten. Rens Filius, psychotherapeut en GZ-psycholoog en Arina Bakker, GZ-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut.

U komt in aanmerking voor deze groep:

 • Als u gemotiveerd bent om minimaal een jaar lang in uzelf en in de kwaliteit van uw relaties te investeren
 • Als u wekelijks aanwezig kunt zijn op woensdag van 16:15 – 17:45 uur
 • Als u bereid bent om actief deel te nemen aan het groepsproces en hierbij een persoonlijke inbreng te hebben
 • Als u naar uw eigen aandeel kunt kijken en openstaat voor de feedback van anderen
 • Als u voldoende ruimte hebt in uw leven om met uzelf aan de slag te gaan. Wanneer u bijvoorbeeld een volle agenda hebt, of op een andere manier erg onder druk staat, is dit wellicht niet het juiste moment.
 • Als u christen bent, of de christelijke identiteit van de groep wilt respecteren

Hieronder nog enkele praktische punten:

 • Locatie: Eliagg in Uithoorn, Ondernemingsweg 230
 • Dag en tijd: wekelijks op woensdag van 16:15 – 17:45 uur (uitgezonderd de schoolvakanties van regio midden en noord). Aanwezigheid is verplicht.
 • Mogelijkheid voor nieuwe instroom: in overleg
 • Duur: variabel, minimaal een jaar
 • Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers
 • Bekostiging: door de zorgverzekeraar vanuit de gespecialiseerde GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig en dient er een DSM-5 diagnose gesteld te kunnen worden

U kunt zich voor de groep aanmelden door een e-mail te sturen naar Arina Bakker (abakker@eliagg.nl), waarin u uw naam, telefoonnummer en geboortedatum vermeldt. Ook dient u kort uw motivatie voor deelname te beschrijven. Tijdens een intakegesprek bespreken we uw motivatie en doelen uitvoeriger en bepalen we of u in aanmerking komt voor deze therapie.
We zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.