Kinder- en jeugdproblematiek


Kinder,-en jeugdpsychologie is gericht op het signaleren en behandelen van problemen bij kinderen en adolescenten. Hierbij is niet alleen het kind van belang, maar ook de omgeving (ouders, vrienden, school). In onze behandeling werken we waar mogelijk kortdurend en oplossingsgericht.

Symptomen van mogelijke problemen zijn:
-bedplassen
-terugtrekgedrag/isolatie
-agressief gedrag
-slecht eten en/of slapen
-nachtmerries
-plotseling gedragsverandering
-slechte schoolprestaties

Mocht u dingen herkennen (en zich zorgen maken), dan kunt u een orienterend gesprek plannen met een van onze kinder,- en jeugdhulpverleners. Deze zullen dan met u kijken naar wat er mogelijk aan de hand is. Aukelien van Abbema doet ook intelligentieonderzoek bij kinderen (WISC-III) van 6 tot en met 16 jaar. Mocht u vragen hebben rond schoolprestaties dan kan dit soms goed zijn om te laten doen. 

Aukelien van Abbema
 
Talitha van Neerbos  
Han Geerling