2015: Iedereen kan participeren, deel 2 Door Albert-Jan Vink op 04 mei 2015

Niet kunners of niet-willers? In de participatiewet worden verschillende groepen samengevoegd. Wajongeren, SW-ers en WWBers. Dit is een bond gezelschap bestaande uit mensen met zeer verschillende achtergronden. In de vorige column gingen we dieper in op het hoe en waarom van mensen met cluster A en ASS problematiek. Nu komen de niet-willers aan de orde.  » Lees verder

Blader op categorie Blader op datum