klachtenregelingen

klachtenregelingen

Heb je een klacht over de behandeling? 

Is er iets wat volgens u anders had moeten of kunnen verlopen tijdens uw behandeling? Meld het ons. Dit kan gaan over de behandeling zelf, over het contact met uw behandelaar of de organisatie van de zorg.

Stap 1: Bespreek uw onvrede met uw behandelaar

Het is altijd zinvol om uw klacht aan uw behandelaar te vertellen. Alleen dan kan hij of zij er wat aan doen. U laat uzelf horen en de behandelaar krijgt de kans de zorg te verbeteren. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, andere cliënten profiteren daar ook van.

Stap 2: Meldt het bij de voorzitter van ELIAGG
U kunt uw klacht ook melden bij de voorzitter van ELIAGG. De voorzitter zal uw klacht aanhoren en om wederhoor vragen bij de therapeut. Ook kan er een gezamenlijk gesprek plaatsvinden met de voorzitter als mediator. Mogelijk kunnen we u op deze manier recht doen en het zo samen oplossen.

Stap 3: Schakel een onafhankelijke klachtenfunctionaris in

Soms is het lastig om met de behandelaar of de voorzitter van Eliagg in gesprek te gaan. Of u krijgt onvoldoende gehoor. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging van uw behandelaar vragen om te bemiddelen. Deze is speciaal getraind dat hij/zij kan bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.


 

De therapeuten van ELIAGG zijn allemaal aangesloten bij beroepsverenigingen met klachtencommissies. Dit kan de NIP of de LVVP zijn. U vindt de hieronder per klachtencommissie de therapeuten van Eliagg. De psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut vallen onder verantwoordelijkheid van hun werkbegeleider.

*NIP:
College van Toezicht Postbus 2085, 3500 GB Utrecht (nip@klachtencompany.nl)

Albert-Jan Vink, Anja Terlouw, Dina Mazzolari, Christel van Voornveld -de Pender, Anne Luesink, Han Geerling, Juan Sarmiento Rodriguez, Judith van der Kraan, Maria Spek.

*LVVP:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/
Juan Sarmiento Rodriguez, Rens Filius, Chantal Linker, Hendrien van de Koot, Janneke Boogaard, Cees Doornhein.

* http://www.klachtencompany.nl
Arina Bakker

*Talitha van Neerbos is als psychiater aangesloten bij een eigen klachtenregeling. Deze kunt u bij haar opvragen.

*NVRG:
Peter Verboom is aangesloten bij de klachtenregeling van de NVRG
https://www.nvrg.nl/klachten/20180702111611

 


 

Stap 4:  geschillencommissie
Is uw klacht niet verholpen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Deze geschillencommissie is laagdrempeliger dan het tuchtcollege en doet wel een bindende uitspraak. De geschillencommissie is digitaal bereikbaar

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

 
Stap 5: Tuchtrecht
GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege. Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Postbus 20302 2500 EH Den Haag.