Specialismen

Specialismen

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychiater? Op de pagina beroepen leest u over de verschillende beroepen in de GGZ binnen ELIAGG. Hieronder kunt u lezen over de verschillende methoden die we gebruiken, onze specialisaties.

 

Cognitief gedragstherapeuten

Cognitieve gedragstherapie is de meest voorkomende therapie in Nederland, en ook de best onderzochte. Alle GZ-psychologen binnen ELIAGG werken veel met cognitieve gedragstherapie. Cognitief staat voor ‘met je hoofd’, en gedragstherapie is gericht op het veranderen van gedrag. Problematische emoties en -gedragingen komen vaak voort uit patronen in uw denken en de manier waarop u betekenis geeft aan ervaringen. Soms zijn het onze gedachten die ons in de weg zitten, soms het gedrag dat we in de loop van de tijd hebben aangeleerd om onszelf of een ander te beschermen. Alleen al het onderzoeken van deze patronen helpt vaak. Door meer grip te ervaren op wat je denkt en doet voel je je vaak meer zelfverzekerd en prettiger. Voor klachten als paniek, depressie en specifieke fobieën is dit een heel geschikte therapievorm. Ook voor kinderen is het aanleren van basisvaardigheden in het herkennen van hun eigen gevoel, gedachten en gedrag vaak snel helpend.

Kinder- en jeugdtherapeuten

Binnen ELIAGG werken een aantal kinder- en jeugdtherapeuten. Zij zijn gespecialiseerd in werken met kinderen, maar ook met hun ouders. Vaak hebben problemen in een gezin effect op alle leden van het gezin. Dan is het goed om met iedereen om tafel te gaan zitten en te kijken naar oplossingen. Bovendien kunnen diagnoses als autisme of ADHD een grote invloed hebben op de ontwikkeling van uw kind. We kunnen uw kind hierop onderzoeken en met u samen een behandelplan opstellen. Daarnaast kunnen we het intelligentieprofiel van uw kind bepalen. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld problemen op school.

Relatietherapeuten

Relatieproblematiek komt veel voor, in alle soorten en gradaties. Merkt u dat u en uw partner steeds in een bepaald negatief communicatiepatroon verzeild raken? Dan kan het goed zijn hier eens met een relatietherapeut op te reflecteren. Relatietherapie (systeemtherapie of gezinstherapie) is gericht op het herstellen van de balans in een relatie of gezinssituatie. Veel van onze therapeuten werken hiervoor met het EFT-model van Sue Johnson. Haar boek ‘Houd me vast’ kunt u zelf en samen met uw partner lezen. EFT staat voor Emotionally Focussed Therapy, emotiegerichte therapie dus.
Dit betekent dat de therapeut met de cliënten niet alleen zal kijken naar de inhoud van het conflict maar eerst en vooral naar het patroon tussen twee mensen in de communicatie, en hoe dat het conflict in stand houdt. Ook wordt ingegaan op de achterliggende emoties en behoeften. Door hier meer woorden aan te geven ontstaat vaak een beter patroon van communiceren, waardoor de inhoud van de conflicten makkelijker op te lossen is. In Almere bieden we ook een groepstherapie aan voor echtparen. Het voordeel van relatieproblemen bespreken in een groep met andere echtparen is dat mensen vaak veel herkennen bij elkaar, waardoor ze zich gesteund voelen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS). Hoewel PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek is u te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen goed te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Kortdurend klachtgericht werken

Dit is de specialiteit van onze eerstelijns gezondheidszorgpsychologen. Zij zijn allemaal opgeleid met speciale aandacht voor kortdurende therapievormen. Vaak is dit cognitieve gedragstherapie, maar ook EMDR en oplossingsgerichte therapie kunnen ingezet worden. Oplossingsgerichte therapie sluit nauw aan bij de wensen van de cliënt onder het motto: ‘wat niet stuk is hoeft niet gemaakt te worden’. Oftewel: misschien spelen er heel veel zaken in uw leven die door anderen als een probleem gezien kunnen worden, maar die u niet als zodanig ervaart of waar u prima mee kunt leven. Wij helpen u in dat geval bij datgene wat u wel als probleem ervaart. We zoeken naar oplossingen die al voorhanden zijn, strategieën die u zelf al goed toepast en we sluiten aan bij uw kracht.

Psychodynamische therapie

Deze vorm van therapie wordt vooral gegeven door onze psychotherapeuten, en is meer gericht op langdurige klachten zoals persoonlijkheidsproblematiek. In psychodynamische therapie wordt meer ingegaan op onderliggende processen en betekenissen die hebben geleid tot de bestaande klachten. Er wordt gebruikgemaakt van de op mentalisatie gerichte therapie en op overdracht gerichte therapie.

Symbooldrama therapeuten

Symbooldrama is een psychotherapiemethode die gebruik maakt van innerlijke beelden. Het vermogen om deze beelden te vormen komt overeen met het vermogen om in de slaap te dromen. Je gebruikt het dus elke dag (ook wanneer je je dromen niet onthoudt). De therapeut stelt een thema voor en de beelden die daarbij naar boven komen kunnen, wanneer ze doorleefd beleefd worden, behulpzaam zijn om meer vertrouwd te raken met de innerlijke belevingswereld. U kunt zo in contact komen met uw innerlijke spanningen of trauma’s en tegelijkertijd toegang vinden tot nieuwe mogelijkheden, oplossingen en eigen creativiteit. Symbooldrama biedt extra mogelijkheden bij veel gangbare therapievormen, o.a. cliëntgerichte therapie, gedragstherapie, op mentaliseren gerichte therapie en kortdurende oplossingsgerichte therapie.Het is onder andere geschikt voor mensen, die worstelen met problemen, die hun wortels hebben in (vaak vroege) onverwerkte ervaringen en onvoldoende baat hebben bij korte klachtgerichte behandelingen, persoonlijkheidsproblematiek, depressieve en stemmingsklachten, identiteitsproblematiek, hechtingsproblematiek, onverwerkte trauma’s, vroege stoornissen en psychosomatische klachten.