Beroepen

Beroepen

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychiater? Hieronder leest u over de verschillende beroepen in de GGZ en de specialismen binnen ELIAGG.

 

(Basis-)psychologen

… hebben een (4 jarige) universitaire studie psychologie afgerond. De titel psycholoog is niet meer wettelijk beschermd. Om die reden heeft het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) het geregistreerde handelsmerk Psycholoog-NIP ingevoerd. Een Psycholoog-NIP heeft een erkende academische opleiding  voltooid en heeft ten minsten een jaar werkervaring als psycholoog.

Gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen)

.. hebben na een universitaire studie psychologie of orthopedagogiek een postdoctorale opleiding gevolgd met daarin de kennis en vaardigheden om problemen te diagnostiseren en te behandelen. Deze opleiding geeft toegang tot het betreffende overheidsregister voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register).

Eerstelijnspsychologen

… hebben na de opleiding tot GZ-psycholoog een aanvullende opleiding gevolgd om in het verlengde van de huisartsenpraktijk psychische problemen te behandelen met kortdurende therapieën. Zij zijn aangesloten bij een Regionaal Orgaan Eerstelijns Psychologen (ROEP).

Psychotherapeuten

… hebben na een academische opleiding een aanvullende postdoctorale opleiding gevolgd met daarin de vaardigheden om problemen op wetenschappelijk verantwoorde wijze te behandelen. Deze opleiding geeft toegang tot het betreffende overheidsregister voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register).

Psychiaters

… hebben na een opleiding tot arts een specialistische opleiding gevolgd tot psychiater. Soms daarna ook de specialisatie tot bijvoorbeeld kinder- en jeugdpsychiater. Als arts zijn zij bevoegd tot het voorschrijven van medicatie en met name deskundig op het gebied van psychofarmaca. Deze opleiding geeft toegang tot het betreffende overheidsregister voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register).

LVVP kwaliteitscriteria