Tarieven en vergoedingen

De meeste behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket.


De leden van ELIAGG hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars, ook de psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. Voor de zekerheid kunt u op de pagina van uw therapeut of persoonlijk bij uw therapeut informeren of er ook met uw verzekeraar een contract is. 

Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen, dan heeft u voorafgaand aan het eerste consult een verwijzing van de huisarts nodig met daarop Generalistische Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ) en de vermoede diagnose, zoals bijvoorbeeld depressie of een angststoornis. Bij CZ en Achmea moet ook de zorgzwaarte (kort/middel/intensief/chronisch) erbij staan. Om daadwerkelijk voor vergoeding in aanmerking te komen moet de psycholoog in de eerste gesprekken een diagnose en de zorgzwaarte vaststellen.

Houdt u er rekening mee dat de hulp ten koste gaat van uw wettelijk eigen risico. Het eigen risico komt geheel ten laste van het verzekeringsjaar waarin de behandeling (de DBC) gestart is. In 2019 en 2020 is het eigen risico € 385,00.
Afhankelijk van uw aanvullende verzekering komt u mogelijk nog in aanmerking voor aanvullende vergoedingen voor zorg die buiten de Basis GGZ valt, zoals relatietherapie. Check dit bij uw verzekeraar voor u zich aanmeldt. 

Niet alle hulp wordt vergoed. Aanpassingsstoornissen (problemen van tijdelijke aard in reactie op stressvolle gebeurtenissen), specifieke fobieën, relatie-, werk- en seksuele problemen worden niet vergoed. U kunt voor deze zorg nog steeds bij ons terecht, maar u zult dan zelf moeten betalen. U krijgt dan een factuur voor een overig zorgproduct (OZP). Op de pagina van uw therapeut vindt u het tarief hiervoor. Ook kunt u voor vergoede zorg (kortdurend) bij de (praktijkondersteuner van de) huisarts terecht.

De therapeuten aangesloten bij ELIAGG hanteren in sommige situaties een tarief naar inkomen, met name wanneer er geen vergoeding is via de zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw hulpverlener. 

BGGZ
De psycholoog stelt aan het begin van de behandeling vast voor welke lengte (of zorgzwaarte) van de behandeling u in aanmerking komt (kort-middel-intensief-chronisch). Kortweg komt u in aanmerking voor een langere behandeling als uw klachten ernstiger zijn, uw situatie complexer is, u meer beperkingen in het dagelijks leven ervaart of het risico op letsel voor uzelf of anderen groter is.

In 2021 gelden de volgende tarieven voor de gehele behandeling met een maximum van 365 dagen. Het wanneer gesprekken niet vergoed worden (OVP) wordt een bedrag per gesprek gerekend:

Duur van de behandeling Max. tarief NZa
2021
 
Kort (gemiddeld 5 gesprekken) € 522,13
Middel (gemiddeld 8 gesprekken) € 885,01  
Intensief (gemiddeld 12 gesprekken) € 1.434,96
Chronisch (gemiddeld 12 gesprekken)
Niet vergoed aan GZ-psychologen door CZ, DSW, Multizorg en VGZ.
€ 1.380,49  
Onvolledig behandeltraject (gemiddeld 2 gesprekken)
Wanneer blijkt bij de intake dat uw klachten te licht of te ernstig zijn voor BGGZ of niet tot het verzekerd pakket horen. U wordt terugverwezen naar de huisarts.
€ 228,04  
Maximaal tarief (OVP niet-basispakketzorg) per gesprek (de meeste behandelaar rekenen een iets lager tarief, vraag hiernaar bij uw behandelaar of kijk op de pagina van uw behandelaar)
Wanneer de zorg niet vergoed wordt uit het basispakket en u wel voor gesprekken met de psycholoog kiest, i.e. zelf betaalde zorg.
€ 114,41  

 

De vergoede behandelgesprekken moeten specifiek gericht zijn op de psychische diagnose. Extra gesprekken over overige zaken worden apart bij u in rekening gebracht (OVP).Let wel, het zijn maximumtarieven. De daadwerkelijke tarieven verschillen per zorgverzekeraar en variëren tussen de 80 en 96% van de genoemde bedragen. U kunt het exacte tarief navragen bij uw behandelaar.

Zelf betalen
Wanneer u de behandeling niet wilt laten vergoeden via een zorgverzekering wordt in principe het maximum NZa tarief (BGGZ en SGGZ) gehanteerd.

Extra gesprekken


Overbrugging
Als u verwezen bent voor de SGGZ maar u komt door lange wachttijden in de knel, dan kunt u bij uw huisarts een specifieke verwijzing voor BGGZ vragen om de wachttijd te overbruggen.

Rekening aan het eind van de behandeling
Let op! De definitieve rekening voor uw BGGZ behandeling komt altijd pas na afronding van de behandeling. 


SGGZ

Wanneer er een verwijzing is voor de Specialistische GGZ wordt die uitgevoerd door een psychotherapeut, psychiater of een therapeut in opleiding die onder de verantwoordelijkheid van een psychotherapeut werkt. 
Na afloop van de behandeling of na maximaal 365 dagen wordt worden de kosten voor de betreffende diagnose behandelcombinatie (DBC) in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Deze bedragen verschillen per DBC en verzekeraarsgroep (tussen de 80 en 95 % van het maximum NZa Tarief). Wanneer na 365 dagen de behandeling niet afgerond kan worden wordt er een vervolg DBC geopend. Het wettelijk eigen risico (€ 385) geldt voor deze behandelingen in het jaar waarin de behandeling of een vervolg gestart is.
 

Extra gesprekken

De vergoede behandelgesprekken moeten specifiek gericht zijn op de psychische diagnose. Extra gesprekken over overige zaken worden apart bij u in rekening gebracht (OZP). De tarieven daarvoor staan op de pagina van uw behandelaar.