Johan Vreugdenhil
Johan Vreugdenhil

Johan Vreugdenhil

Specialiteit: persoonlijkheid, depressie, burnout

Johan Vreugdenhil is GZ-psycholoog, psychotherapeut en senior psychodiagnosticus. Hij verleent onderzoek en therapie aan individuele (jong) volwassenen.

Aan de Rijksuniversiteit in Leiden heeft hij klinische en gezondheidspsychologie gestudeerd. Na enkele jaren in de eerstelijn heeft hij vervolgens bijna veertien jaar bij Eleos gewerkt. In die tijd heeft hij de registraties tot GZ-psycholoog en psychotherapeut behaald. Sinds 2014 werkt hij in eigen praktijk.

Voor onderzoek maakt hij vaak gebruik van integratieve theoriegestuurde psychodiagnostiek. Rode draad hierin is een op de unieke persoon gericht onderzoek; een samenhangende zienswijze op persoonlijkheid, klachten en probleemhantering resulteert in een onderbouwd advies voor passende behandeling.

Er zijn meerdere therapie-vormen mogelijk, waaronder cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, InterPersoonlijke Therapie en analytisch georiënteerde therapie.
Hij is lid van de LVVP, NVGzP, V.E.N. (basiscursus) en CVPPP.

Johan is praktiserend christen (protestants). Dat betekent voor zijn beroepsuitoefening dat hij de invloed beseft van de religieuze levensovertuiging op psychische problematiek, de persoonlijke beleving daarvan en de eigen zienswijze erop. Hij heeft kennis van de verschillende vormen van geloven, en staat indien gewenst open voor het betrekken van de eigen geloofsbetekenis en relatie met de Heere God bij de therapie.

De behandeling wordt mede geëvalueerd met een vragenlijst;
eventueel is over ROM hier meer lezen.

In Almere werkt hij op dinsdagmiddag; in Ede op woensdag- en donderdagmiddag en -avond.

Momenteel (april 2018) heeft hij een aanmeldstop. (Voor een afspraak kunt u bellen naar zijn praktijknummer 06-36553224).

Contracten heeft hij met de Achmea groep, De Friesland, DSW en de MultiZorg VRZ groep.
Heeft u een polis afgesloten bij een andere zorgverzekeraar dan kan die u informeren over de hoogte van de restitutie-vergoeding.

Indien gewenst is zijn kwaliteitsstatuut hier in te zien.
In 2017 heeft hij met succes een visitatie-traject van de beroepsvereniging LVVP doorlopen. Daarnaast heeft hij in datzelfde jaar, na reguliere audit, het Keurmerk Christelijke Zorg verkregen.


LVVP visitatie-logo