Satish Jong - Doekharan
Satish Jong - Doekharan

Satish Jong - Doekharan

Specialiteit: Familietherapie, gezinstherapie, relatietherapie, individuele therapie en conflictbemiddeling

Satish Jong - Doekharan is eerstelijnspsycholoog NIP, gezondheidszorgpsycholoog BIG (59051531825) en systeemtherapeut. U kunt bij haar terecht voor familietherapie, gezinstherapie, relatietherapie, individuele therapie en conflictbemiddeling. Zij heeft ervaring in hulpverlening aan allochtonen met migratieproblemen. Ook heeft zij kennis van niet-Nederlandse familiesystemen.Verder kunt u bij haar terecht voor werkgerelateerde problemen, burnout, depressie- en angstklachten en verwerkingsproblemen.

Satish Jong heeft psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en is afgestudeerd in 1992. Sinds 1993 is zij werkzaam als eerstelijnspsycholoog.

Satish is geboren in 1966 in Suriname en kwam op 16-jarige leeftijd naar Nederland. Zij heeft een Bijbels-Hebreeuwse levensovertuiging en werkt met gelovigen en ‘anders’-gelovigen.

Satish heeft een wachtlijst; kijk voor actuele informatie daarover hier.
Voor informatie en/of een afspraak kunt u emailen naar satishjong@xs4all.nl. Satish werkt op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend (tel: 0318-616237).

Contracten heeft ze met de Achmea groep, de CZ groep, DSW, De Friesland, de MultiZorg VRZ groep en de VGZ groep,
Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt is het tarief €85,- per consult van 45 minuten.

Indien gewenst is haar kwaliteitsstatuut hier in te zien, en haar privacystatement hier.

In 2017 heeft ze met succes een visitatie-traject van de beroepsvereniging LVVP doorlopen. Daarnaast heeft ze, na reguliere audit, het Keurmerk Christelijke Zorg verkregen.