Visie en missie

Visie en missie

‘Samen werken, dienen en geloven.’

Wij kiezen bewust voor het vrijgevestigd zijn, tegelijk beseffen we dat vakmanschap vraagt om goede samenwerking.

ELIAGG begon als een intervisie kring van christelijke GGZ professionals en dat is nog steeds de kern. Naast samen overleggen over ons vak, de psychologische en psychiatrische zorgverlening, zijn wij ook betrokken bij elkaars leven.

Het klimaat van samenwerken, samen geloven, samen leren en onderlinge betrokkenheid helpt ons in ons streven kwalitatief hoogstaande zorg te bieden.

De behoefte aan verdere opleiding en de wens om onze kennis te delen met jonge collega’s, vormde de aanzet om opleidingsplaatsen te realiseren.

De officiële naam van ELIAGG is Coöperatieve Vereniging Evangelisch Landelijk Initiatief voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg regio Amsterdam en omgeving U.A. en we staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34145492.

Uit de statuten:

De vereniging heeft tot grondslag de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie. Het doel van ELIAGG is (a) het behartigen van de belangen van haar leden als christelijke professionals in de geestelijke gezondheidszorg die zelfstandig gevestigd praktijk voeren door met haar leden overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent, (b) het bevorderen van de kwaliteit van de door de zelfstandig gevestigde geestelijke gezondheidszorg professionals geleverde zorg en (c) het verlenen van diensten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.