Opleidingswerkplekken

Opleidingswerkplekken

ELIAGG verzorgt opleidingswerkplekken voor GZ-psychologen en psychotherapeuten.

Sinds de oprichting is het karakter van een goede open onderlinge band erg belangrijk gebleken. Om dit karakter van onderlinge band te beschermen in de fase waarin ELIAGG groeit en er meer belangstelling is voor de opleidingsplaatsen, streven we naar een zorgvuldige kennismakingsfase. Aangezien het de doelstelling van C.V. ELIAGG is dat bij ons opgeleide collega’s ook voor het lidmaatschap in aanmerking komen valt de procedure te vergelijken met het tot partner verkozen worden in bijvoorbeeld de accountancy.

ELIAGG biedt een door het RINO Amsterdam erkende praktijkopleidingsplek voor de GZ-opleiding met het accent op kortdurende zorg. In deze opleiding wordt vooral aandacht besteed aan het werken met volwassenen (in tegenstelling tot kinderen en jeugdigen). Wij hebben in 2019 de opleidingsplaats voor een psychotherapeut weer opgestart.

Minstens eenmaal per twee jaar beslist het bestuur van C.V. ELIAGG over de nadere kennismaking met belangstellenden. Zij doet dit op basis van een schriftelijk verzoek van belangstellenden, met daarin of daarbij de persoonlijke motivatie en een CV. De vacaturetekst luidt:

Vacature tekst 2024

 

ELIAGG zoekt een basis-psycholoog met LOGO-verklaring om opgeleid te worden tot

gezondheidszorgpsycholoog

In 2024 en 2025 wisselen we deze opleidingsplaats uit met Salem, een instelling voor ouderenzorg in Ridderkerk. Als opleideling werk je 50 % binnen een of twee vrijgevestigde praktijken in Amsterdam of Uithoorn en 50% bij Salem te Ridderkerk. Dit zorgt voor een breed pallet aan werkzaamheden: binnen de vrijgevestigde sector zal de nadruk liggen op doen van intakes (diagnostiek)en het zelfstandig leren uitvoeren van individuele behandelingen. Binnen de ouderenzorg ligt de nadruk op het voeren van systeem-gesprekken, mediatief behandelen (via het zorgteam) en (neuro)psychologisch onderzoek en deskundigheidsbevordering. Elke week krijg je een dag onderwijs bij de RINO Amsterdam.

De sollicitatieprocedure en selectie wordt samen door ELIAGG en Salem uitgevoerd. Je komt in dienst bij ELIAGG. De samenwerking met Salem is onderdeel van samenwerkingsverband onder regie van De Hoop ggz.

Wat houdt de opleiding in?

De dag onderwijs per week volg je in eigen tijd. Naast je opleidingstijd ben je voor 75% productief bij een 32-urige werkweek waarvan 4 uur opleidingstijd is. Je werkt twee dagen bij een praktijk van ELIAGG en twee dagen bij Salem. Tijdens het werk voer je praktijkopdrachten uit, krijg je werkbegeleiding en supervisie.

De kosten

ELIAGG biedt 100% vergoeding van de opleidingskosten. De kosten voor werkbegeleiding (90 uur), supervisie (90 uur) en literatuur zijn voor rekening van ELIAGG.

Dit neem je mee

Jouw competenties
De onderstaande competenties die passen bij de GZ-psycholoog en in de selectiegesprekken verkennen we in hoeverre je bepaalde vaardigheden hebt ontwikkeld en welke leerdoelen en aandachtspunten naar voren komen.

  • Psychologisch handelen
  • Heldere communicatievaardigheden
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Professionaliteit

Jouw geloof

ELIAGG en Salem zijn werkplekken waar cliënten en bewoners verwachten dat de medewerkers een christelijke levensovertuiging hebben. Wij verwachten dat ook van jou. Voor Salem geldt hierbij ook een ‘dresscode’ voor vrouwen: namelijk een rok of jurk. Dit uit respect voor de bewoners aldaar.

Jouw CGT-vaardigheden

Bij voorkeur een succesvol afgeronde basiscursus CGT of de bereidheid om die te volgen en in het voorjaar van 2024 af te ronden.

Jouw bereidheid om te reizen

De bereidheid om te reizen naar de mogelijke werkplekken in Ridderkerk (Salem), Uithoorn (ELIAGG) en Amsterdam (ELIAGG).

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een salaris en arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO-GGZ.

Solliciteren & contactgegevens

Geïnteresseerden kunnen op deze opleidingsplaats solliciteren via de sollicitatie-button. De sluitingsdatum voor het insturen van je brief, CV en LOGO-verklaring is 1 september a.s. Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: Rens Filius (rfilius@eliagg.nl)

Sollicitatieprocedure

De eerste brievenselectie wordt na 1 september binnen twee weken uitgevoerd door de sollicitatiecommissie. Daarna worden de sollicitatiegesprekken gepland in de volgende twee weken. De praktijkopleider en werkbegeleiders spreken de uitgenodigde kandidaten en maken een selectie op basis van geschiktheid.

Hierna worden de geselecteerde kandidaten voorgedragen aan het RINO door de praktijkopleider en de kandidaat krijgt een gesprek met de hoofdopleider aldaar. Wanneer deze goedkeuring verleent, is de opleidingsplaats definitief.

Vragen over deze vacature?

Neem dan contact op met Rens Filius (rfilius@eliagg.nl)

Het bestuur maakt een selectie uit de aangemelde belangstellenden en draagt die aan de leden voor. Bestuursleden kunnen daartoe apart of gezamenlijk gesprekken aangaan met de belangstellenden of anderszins nadere informatie inwinnen.  ELIAGG komt 8 keer per jaar voor intervisie bijeen. Op deze bijeenkomsten is er plaats voor kennismaking met één van de mogelijke kandidaten. Daarnaast zijn er twee hele ELIAGG dagen per jaar. Kandidaten moeten ook op een van deze dagen aanwezig zijn. Na de eerste kennismaking kunnen de aanwezige leden besluiten tot het afzien van of het voortzetten van verdere kennismaking. Wanneer de kandidaat en de leden van C.V. ELIAGG dat beiden willen, kan de procedure gestart worden om (aspirant) lid te worden. Opleidingsplekken staan alleen open voor hen die voor het aspirant lidmaatschap in aanmerking komen. Het bestuur beslist daarover. Door het bestuur afgewezen kandidaten voor het (aspirant) lidmaatschap hebben de mogelijkheid om een herziening van deze beslissing vragen aan de ledenvergadering.