Opleidingswerkplekken

Opleidingswerkplekken

ELIAGG verzorgt opleidingswerkplekken voor GZ-psychologen en psychotherapeuten.

Sinds de oprichting is het karakter van een goede open onderlinge band erg belangrijk gebleken. Om dit karakter van onderlinge band te beschermen in de fase waarin ELIAGG groeit en er meer belangstelling is voor de opleidingsplaatsen, streven we naar een zorgvuldige kennismakingsfase. Aangezien het de doelstelling van C.V. ELIAGG is dat bij ons opgeleide collega’s ook voor het lidmaatschap in aanmerking komen valt de procedure te vergelijken met het tot partner verkozen worden in bijvoorbeeld de accountancy.

ELIAGG biedt een door het RINO Amsterdam erkende praktijkopleidingsplek voor de GZ-opleiding met het accent op kortdurende zorg. In deze opleiding wordt vooral aandacht besteed aan het werken met volwassenen (in tegenstelling tot kinderen en jeugdigen). Wij hebben in 2019 de opleidingsplaats voor een psychotherapeut weer opgestart.

Minstens eenmaal per twee jaar beslist het bestuur van C.V. ELIAGG over de nadere kennismaking met belangstellenden. Zij doet dit op basis van een schriftelijk verzoek van belangstellenden, met daarin of daarbij de persoonlijke motivatie en een CV.

 

 

Het bestuur maakt een selectie uit de aangemelde belangstellenden en draagt die aan de leden voor. Bestuursleden kunnen daartoe apart of gezamenlijk gesprekken aangaan met de belangstellenden of anderszins nadere informatie inwinnen.  ELIAGG komt 8 keer per jaar voor intervisie bijeen. Op deze bijeenkomsten is er plaats voor kennismaking met één van de mogelijke kandidaten. Daarnaast zijn er twee hele ELIAGG dagen per jaar. Kandidaten moeten ook op een van deze dagen aanwezig zijn. Na de eerste kennismaking kunnen de aanwezige leden besluiten tot het afzien van of het voortzetten van verdere kennismaking. Wanneer de kandidaat en de leden van C.V. ELIAGG dat beiden willen, kan de procedure gestart worden om (aspirant) lid te worden. Opleidingsplekken staan alleen open voor hen die voor het aspirant lidmaatschap in aanmerking komen. Het bestuur beslist daarover. Door het bestuur afgewezen kandidaten voor het (aspirant) lidmaatschap hebben de mogelijkheid om een herziening van deze beslissing vragen aan de ledenvergadering.