Anne Luesink

Anne Luesink

Specialiteit: Cognitieve gedragstherapie, angst, depressie, burn out en zelfbeeld.

Anne Luesink is gezondheidszorgpsycholoog (BIG: 19928416325). Ze heeft klinische psychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en studeerde cum laude af in 2009. Ze is daarna gaan werken in de klinische en later ambulante verslavingszorg.

Anne werkt voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie. Ze heeft affiniteit met thema’s als o.a zelfbeeld/ identiteit, angst en zingevingsvragen. Ook heeft er ze ervaring met burn-out of depressie klachten en kunt u bij haar terecht voor traumabehandeling zoals bijvoorbeeld EMDR.  Behandeling kan plaatsvinden op de praktijk maar online sessies zijn ook mogelijk.

Klachten staan vrijwel nooit op zichzelf. Anne vindt het daarom belangrijk om naast het werken aan de klachten ook te kijken naar de persoon daarachter: wat drijft iemand ten diepste en waar haalt iemand zijn kracht vandaan, juist ook tijdens een herstelproces?

Anne werkt per februari 2024 in de praktijk Utrecht Leidsche Rijn, op maandag, woensdag en donderdag. Voor een afspraak kunt u het intakeformulier op deze site invullen of mailen naar aluesink@eliagg.nl.

Voor 2024 zijn er BGGZ contracten met elke zorgverzekeraar, behalve ENO. Het tarief voor onverzekerde zorg (OZP-product) is 105 euro.

Voor haar persoonlijke website: www.psychologiepraktijkluesink.nl

Hier kunt u haar kwaliteitsstatuut inzien.

Hier kunt u haar privacystatement inzien.

Hier kunt u haar klachtenreglement inzien.