Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

De meeste behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket.

De leden van ELIAGG hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars. De psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut hebben op dit moment geen contract met Eno, ONVZ en ASR, en wel met alle overige zorgverzekeraars. Voor de zekerheid kunt u op de pagina van uw therapeut of persoonlijk bij uw therapeut informeren of er ook met uw verzekeraar een contract is.

Verwijsbrief noodzakelijk voor vergoeding zorgverzekeraar
Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen, dan heeft u voorafgaand aan het eerste consult een verwijzing van de huisarts nodig met daarop de vermoede diagnose, zoals bijvoorbeeld depressie of een angststoornis. Om daadwerkelijk voor vergoeding in aanmerking te komen moet de psycholoog in de eerste gesprekken een diagnose vaststellen.

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat de hulp ten koste gaat van uw jaarlijks wettelijk eigen risico. In 2022 is het eigen risico € 385,00.

Aanvullende verzekering voor o.a. relatietherapie
Afhankelijk van uw aanvullende verzekering komt u mogelijk nog in aanmerking voor aanvullende vergoedingen voor zorg, zoals relatietherapie bij verzekeraar Prolife. Check dit bij uw verzekeraar voor u zich aanmeldt.

Niet alle hulp wordt vergoed
Aanpassingsstoornissen (problemen van tijdelijke aard in reactie op stressvolle gebeurtenissen), specifieke fobieën, relatie-, werk- en seksuele problemen worden niet vergoed. U kunt voor deze zorg nog steeds bij ons terecht, maar u zult dan zelf moeten betalen. U krijgt dan een factuur voor een overig zorgproduct (OZP). Op de pagina van uw therapeut vindt u het tarief hiervoor. Ook kunt u voor vergoede zorg (kortdurend) bij de (praktijkondersteuner van de) huisarts terecht.

Zorgvraagtype
De psycholoog stelt aan het begin van de behandeling vast onder welk ‘zorgvraagtype’ uw hulpvraag valt. Op basis daarvan stelt hij of zij de duur van de behandeling voor. Kortweg zal een psycholoog een langere behandeling voorstellen als uw klachten ernstiger zijn, uw situatie complexer is, u meer beperkingen in het dagelijks leven ervaart of het risico op letsel voor uzelf of anderen groter is.

Wat kosten de gesprekken en anderen zorgprestaties?
Voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken. De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:
– Het beroep van de zorgverlener. Een psychotherapeut of psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een
GZ-psycholoog.
– Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
– De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar.

Welke zorgprestaties zijn er?

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties:
– Consulten. Dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die u heeft met uw zorgverlener.
– Groepsconsulten. U praat met de zorgverlener in een groep met andere patiënten.

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een ‘intercollegiaal overleg’ door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Zelf betalen
Wanneer u de behandeling niet vergoeden kan worden via een zorgverzekering wordt in principe het maximum NZa tarief gehanteerd.
De therapeuten aangesloten bij ELIAGG hanteren in sommige situaties een tarief naar inkomen, met name wanneer er geen vergoeding is via de zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw hulpverlener.

Extra gesprekken
De vergoede behandelgesprekken moeten specifiek gericht zijn op de psychische diagnose. Extra gesprekken over overige zaken worden apart bij u in rekening gebracht (OVP). De tarieven daarvoor staan op de pagina van uw behandelaar. Voor de psychologen die in opleiding zijn is dat € 90 per consult van 45 minuten.

No show bij psychologen in opleiding
Wanneer u een gesprek niet 24 uur van te voren via de telefoonbeantwoorder of de mail hebt afgezegd en er geen sprake is van overmacht kan € 90 in rekening gebracht worden. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet.