Hendrien van de Koot

Hendrien van de Koot

Specialiteit: Problemen met identiteit en hechting, trauma

Mijn naam is Hendrien van de Koot en ik ben psychotherapeut (BIG: 79922462116) en gezondheidszorgpsycholoog (BIG: 59922462125)

Bij sommige psychische problemen werkt een behandeling die alleen gericht is op het verminderen van symptomen onvoldoende. Of soms heeft een klachtgerichte benadering wel effect, maar keren de problemen naar verloop van tijd weer terug. Het kan ook zijn dat je vooral vastloopt in relaties met andere mensen, en dat het bijvoorbeeld niet goed lukt om verbinding te voelen. Of je loopt al langere tijd vast met jezelf, kunt bijvoorbeeld niet van jezelf houden, goed voor jezelf zorgen of voor jezelf opkomen. In al die gevallen kan het goed zijn om wat dieper te kijken en op zoek te gaan naar onderliggende patronen. Als psychotherapeut richt ik me juist daarop. Ik werk daarbij graag op maat en stem mijn werkwijze af op jouw problematiek, eigenschappen en voorkeuren.

Ik zie psychotherapie als een gezamenlijke zoektocht, waarbij we samen uitpluizen hoe het bij jou werkt en wat jij nodig hebt om te groeien. Vaak zullen we daarbij stilstaan bij je gevoelens en behoeften, waarbij contact maken met je lichaam een belangrijk middel is. Verder maken we gebruik van wat er in de relatie met mij gebeurt, bijvoorbeeld door dit te bespreken en te onderzoeken. In de therapeutische relatie gaan na verloop van tijd dezelfde thema’s spelen als in andere nabije relaties. Dat biedt een mooie kans om daarmee te oefenen.

Zowel individuele therapie als relatietherapie is mogelijk.

Ik heb voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars behalve Menzis. Mijn tarief voor niet vergoede zorg (OZP) is 105 euro per consult van 45 minuten.

Als u zich bij Hendrien wilt aanmelden, kunt u het intakeformulier invullen op deze website (zie: contact – intakegesprek)  of mailen naar hvdkoot@eliagg.nl.

Haar privacy-statement kunt u hier inzien.
Haar kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien.
Voor meer informatie over uw rechten als cliënt, klik hier.
Voor actuele wachttijden, klik hier.