Johan Vreugdenhil

Johan Vreugdenhil

Johan Vreugdenhil

Specialiteit: diagnostiek, persoonlijkheid, depressie, burnout

Johan Vreugdenhil is GZ-psycholoog, psychotherapeut en senior psychodiagnosticus. Hij verleent onderzoek en therapie aan individuele (jong) volwassenen.

Aan de Rijksuniversiteit in Leiden heeft hij klinische en gezondheidspsychologie gestudeerd. Na enkele jaren in de eerstelijn heeft hij vervolgens bijna veertien jaar bij Eleos gewerkt. In die tijd heeft hij de registraties tot GZ-psycholoog en psychotherapeut behaald. Sinds 2014 werkt hij in eigen praktijk.

Voor onderzoek maakt hij vaak gebruik van integratieve theoriegestuurde psychodiagnostiek. Rode draad hierin is een op de unieke persoon gericht onderzoek. Het resulteert in een samenhangende zienswijze op persoonlijkheid, klachten en probleemhantering. Van daaruit kan er een onderbouwd advies voor passende behandeling worden gegeven.

Er zijn meerdere therapie-vormen mogelijk, waaronder Affectfobie-therapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en InterPersoonlijke Therapie. Hij is lid van de LVVP, NVGzP, V.E.N. (basiscursus) en CVPPP.

Johan is praktiserend christen (protestants). Dat betekent voor zijn beroepsuitoefening dat hij de invloed beseft van de religieuze levens-overtuiging op psychische problematiek, de persoonlijke beleving daarvan en de eigen zienswijze erop. Hij heeft kennis van de verschil-lende vormen van geloven, en staat indien gewenst open voor het betrekken van de eigen geloofsbetekenis en relatie met de Heere God bij de therapie.

Evalueren van de behandeling vindt mede plaats met vragenlijsten, zoals een ROM, waarover u hier meer kunt lezen.

In zijn praktijk in Utrecht werkt hij op dinsdagmiddag, en woensdagmiddag en -avond, en donderdagmiddag en -avond.

Op de wachtlijstpagina kunt u zien of hij ruimte heeft voor nieuwe patiënten. Zo ja, dan kunt u voor een afspraak bellen naar zijn praktijknummer: 06-36553224.

Eenmaal in zorg, gaat het contact soms ook via e-mail, bijvoorbeeld voor uitwisseling van (digitale) documenten. Van de hulpverlener uit vindt dat plaats via een beveiligde verbinding. Hoe dat werkt, kunt u lezen in deze uitleg.

Contracten heeft hij met zorgverzekeraars uit de Achmea groep, DSWen de MultiZorg VRZ groep.
Heeft u een polis afgesloten bij een andere zorgverzekeraar dan kan die u informeren over de hoogte van uw restitutie-vergoeding (in de regel minimal 70%).

Indien gewenst is zijn kwaliteitsstatuut hier in te zien.
U kunt hier z’n privacy statement raadplegen.
Zijn BIG-nummers zijn als volgt:
– GZ-Psycholoog: 19063697525
– Psychotherapeut: 39063697516.

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op deze pagina.

In 2017 heeft hij met succes een visitatie-traject van de beroepsvereniging LVVP doorlopen. In datzelfde jaar heeft hij, na reguliere audit, het Keurmerk Christelijke Zorg verkregen.

LVVP visitatie-logo